Lekcje muzealne

Od 2006 roku Muzeum organizuje lekcje muzealne w postaci warsztatów, wykładów oraz zwiedzania Muzeum z przewodnikiem. Uczestnikami są uczniowie wszystkich szczebli szkolnictwa. Stałą współpracą objętych jest kilkadziesiąt szkół województwa śląskiego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców naszego wydziału oraz pracowników Muzeum. Podczas warsztatów uczniowie pracują samodzielnie pod kierunkiem prowadzącego, wykłady z kolei maja postać prezentacji multimedialnych.

Szczegóły w zakładkach z lewej strony głównego okna.

 

UWAGA! Zajęcia dostosowane do dzieci w wieku 4 - 6 lat. Przy umawianiu grupy prosimy o podanie wieku dzieci.

Cena:  10 zł / osobę za 1 warsztat,

 16 zł / osobę za 2 warsztaty.

Możliwe jest prowadzenie zajęć dla max. 2 grup (po ok. 20 osób)  jednocześnie. W przypadku najmłodszych grup zalecane są pojedyncze zajęcia.

Sala przystosowana jest dla najmłodszych dzieci (wykładzina dywanowa (dzieci ściągają buciki), kolorowe pufy, niskie stoliki, ciekawe rekwizyty).

Dzieci otrzymują pamiątki.

 

Tematyka zajęć:

w poniedziałek i piątek (w godzinach przedpołudniowych)

Zapisy: muzeumwnoz@gmail.com  lub tel. 32 3689603

przy zapisach na maila prosimy dodatkowo o podanie:

 • wieku i liczby dzieci
 • nazwy przedszkola oraz miejscowości
 • telefonu kontaktowego

Płatne przelewem na następujące dane:

Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Nr rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909,
W tytule proszę wpisać: Nazwa przedszkola oraz hasło: Subkonto Muzeum

Grupa do 25 osób może uczestniczyć w zajęciach do wyboru poniżej.

Warsztaty odbywają się w godzinach przedpołudniowych:  

dla klas I - VI    w poniedziałek, wtorek i piątek (warsztaty)

dla klas VII - VIII    we wtorki, środy, piątki (warsztaty) i czwartek (wykłady)

1. Wykłady i zwiedzanie Muzeum

2. Tematy warsztatów do wyboru: 

dla klas I - III   (cena 10 zł/os. za 1 warsztat lub 16 zł/os. za 2 warsztaty)

*Dzieci otrzymują pamiątki

dla klas IV - VI   (cena 10 zł/os. za 1 warsztat lub 14 zł/os. za 2 warsztaty)

dla klas VII - VIII   (cena 10 zł/os. za 1 warsztat lub 14 zł/os. za 2 warsztaty)

Przy grupach powyżej 25 osób możliwe jest prowadzenie równolegle 2 zajęć warsztatowych.

 

Zapisymuzeumwnoz@gmail.com  lub tel. 32 3689603

przy zapisach na maila prosimy dodatkowo o podanie:

 • klasy i liczby uczniów
 • nazwy szkoły oraz miejscowości
 • telefonu kontaktowego

Płatne przelewem na następujące dane:

Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Nr rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909,
W tytule proszę wpisać: Nazwa szkoły oraz hasło: Subkonto Muzeum

Uczestnicy: grupa zorganizowana, 20 - 40 uczniów szkół ponad podstawowych.

Miejsce: do uzgodnienia.

Dojazd: we własnym zakresie.

Zbiórka: godz. 9.30 przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

Czas trwania zajęć: od godziny 10.00 – 14.00
 

W programie: opis w wybranych warsztatach terenowych

Informacje o tym co każdy uczeń powinien zabrać ze sobą oraz co zapewnia organizator: w wyszczególnionych warsztatach terenowych.

Cena za osobę 15 zł.

Data: do uzgodnienia.

Zapisy : muzeumwnoz@gmail.com

Rezerwacja terminu następuje po wpłacie pieniędzy, tydzień przed planowanym wyjazdem!

Uczestnicy: grupa zorganizowana, nie mniej niż 20 uczniów szkół ponad podstawowych.

Miejsce: nieczynny kamieniołom w Ogrodzieńcu lub Mikołowie.

Dojazd: we własnym zakresie.

Zbiórka: godz. 9.30 przy Wydziale Nauk o Ziemi US w Sosnowcu

Czas trwania zajęć: od godziny 10.00 – 14.00

Zajęcia prowadzi: dr Wojciech Krawczyński, mgr Zuzanna Wawrzyniak, dr Krzysztof Szopa.

W programie: praca z mapą, praca z kompasem, busolą, określenie dokładnej lokalizacji na mapie topograficznej, czytanie profilu geologicznego przy odsłonięciu, rozpoznanie skał, szukanie skamieniałości, omówienie celu pracy geologa.

Każdy uczeń powinien zabrać ze sobą

 • młotek ok. 0,5 kg,
 • plecak
 • prowiant,
 • ubranie przeciwdeszczowe,
 • nakrycie na głowę (od słońca),
 • notes, ołówek, ekierka, linijka, kątomierz,
 • woreczki + gazeta do pakowania okazów,
 • buty o twardej podeszwie.

Organizator zapewnia:

 • apteczkę,
 • kompasy,
 • mapy topograficzne,
 • kwas solny.

Cena za osobę 15 zł.

Data: do uzgodnienia.

Zapisy : muzeumwnoz@gmail.com

Rezerwacja terminu następuje po wpłacie pieniędzy, tydzień przed planowanym wyjazdem!

Uczestnicy: grupa zorganizowana do 40 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: Sławków, Bukowno

Dojazd: we własnym zakresie.

Zbiórka: godz. 9.30 przy Wydziale Nauk o Ziemi US w Sosnowcu

Czas trwania zajęć: od godziny 10.00 – 14.00

Zajęcia prowadzi: prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov

W programie: omówienie budowy profilu glebowego na podstawie różnych typów gleb, rozróżnianie poziomów glebowych, nauka pobierania próbek glebowych, oznaczanie pH gleby, oznaczanie koloru gleby, zapoznanie sie z Atlasem Gleb Polski, wykonanie opisu odkrywki na formularzu


Każdy uczeń powinien zabrać ze sobą

 • plecak
 • prowiant,
 • ubranie przeciwdeszczowe,
 • nakrycie na głowę (od słońca),
 • notes, ołówek,
 • buty o twardej podeszwie,
 • aparat fotograficzny (1-2 na grupę)
 • kilka sztuk woreczków strunowych na grupę

Organizator zapewnia:

 • apteczkę,
 • szpadel,
 • kwasomierz,
 • formularze,
 • atlas, wzornik kolorów Munsella

 

Cena za osobę 15 zł.
Data: do uzgodnienia.
Zapisy : muzeumwnoz@gmail.com

Rezerwacja terminu następuje po wpłacie pieniędzy, 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem!

Lekcje muzealne mają postać wykładów (czwartki), warsztatów (środy lub piątki) oraz zwiedzania Muzeum z przewodnikiem. Grupę należy zapisać drogą mailową i wpłacić pieniądze na konto Uniwersytetu Śląskiego.

Wykłady - plan wykładów 2018/2019   

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem - prelekcja na tle m.in. wystaw z zakresu dziejów życia na Ziemi, dynamiki skorupy ziemskiej, krajobrazów naszego regionu sprzed 200 mln lat, ewolucji człowieka oraz kolekcji dydaktycznych. Termin do uzgodnienia. Cena: 6 zł/osoby

Warsztaty odbywają się w grupach minimum 15-osobowych. Najlepiej jeśli grupa zorganizowana liczy około 40 osób, wtedy każda z 20-osobowych grup uczestniczy w 2 wybranych zajęciach naprzemiennie. Każda z lekcji trwa 1 godzinę zegarową. Pobyt planowany jest w godzinach od 10:00 do 13:00. 

Środy lub piątki do wyboru

 

Środy lub piątki
wyłącznie „Sporządzanie map geologicznych” – 3 godziny zegarowe

Zapisy: na muzeumwnoz@gmail.com lub tel. 32 3689603

przy zapisach na maila prosimy dodatkowo o podanie:

 • klasy i liczby uczniów
 • nazwy szkoły oraz miejscowości
 • telefonu kontaktowego

Płatności na konto:

Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Nr rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909,
W tytule proszę wpisać : Nazwę szkoły oraz hasło: Subkonto Muzeum