Lapidarium

Lapidarium

 

Powstające lapidarium to dydaktyczny park geologiczny, w którym pokazane są wśród zieleni kilkutonowe głazy skalne. Każdy z tych głazów reprezentuje inny typ genetyczny skały, powstałej w odmiennym procesie geologicznym.

 

 

 

 

Skały magmowe to głębinowe granity, labradoryt i gabro oraz wylewne: bazalt i porfir. Wśród osadowych mamy piaskowiec  „szydłowiecki”, zlepieniec „zygmuntowski” oraz  dewońskie wapienie z kopalną fauną raf koralowych. Natomiast wśród skał metamorficznych udało się nam pozyskać serpentynit oraz gnejs (zapraszamy do galerii).